Beretta zawsze najlepsza


System solarny Beretta zainstalowany na Mount Everest na 5.050 m. n.p.m (W laboratorium badawczym) codziennie produkuje 700 litrów wody użytkowej o temperaturze 55 ° C i ciepła pozwalającego ogrzać dwa pomieszczenia laboratorium. Pozostała część centrum badawczego ogrzewana jest za pomocą dwóch kotłów kondensacyjnych Beretta.rs.