Kapcsolat

A Beretta termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkkal kapcsolatban keresse közvetlenül helyi értékesítési partnerünket vagy kirendeltségünket.

A csillaggal (*) jelzett mezők kitöltése kötelező:

Üzenet szövege*


Adatvédelmi irányelvek

A Riello S.p.A és társult és leányvállalatai (gyűjtőnéven “Riello”), amelyek mindegyike a Carrier Global Corporation (gyűjtőnéven "Carrier") társaságcsoport részét képezi, kötelezik magukat a honlapjaikra látogatók ("Honlapok") és a mobil alkalmazásaikat használók ("Alk") személyes adatainak védelmére. Fontos tehát a Riello felhasználóinak megérteniük, hogyan végzi a Riello a személyes információk (a következőkben meghatározottak szerinti) gyűjtését, felhasználását és megosztását. A Riello technikai, adminisztrációs és fizikai eljárásokat alkalmaz az általa gyűjthető személyes információk védelmére. Ezt a honlapot az adatkezelés tulajdonosaként a Riello kezeli. Kapcsolatba léphetsz velünk email útján: [email protected] a személyes adataid védelmére vonatkozó bármilyen kérdésben.

A jelen Adatvédelmi irányelv leírja a Riello által a Honlapokon és az Alkalmazásokon keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozó gyakorlatot, kivéve, ha egy különálló adatvédelmi irányelv található egy különleges honlap vagy egy különleges mobilalkalmazás esetében.

A Carrier esetében egy különálló Általános adatvédelmi irányelv érvényesül, amely a Carrier által a Honlapjaitól és az Alkalmazásaitól elkülönülten és függetlenül gyűjthető és feldolgozható személyes adatokra vonatkozik. Ezen a honlapon történő munkára jelentkezés esetén, a Carrier Careers vagy a Riello Careers szekcióban megadott személyes adatoknak a Carrier és a Riello által történő felhasználását a Carrier és a Riello jelöltek adatvédelmi irányelve szabályozza, amely abban a szekcióban, és nem a jelen adatvédelmi irányelvben található. Az Egyesült Államokban található alanyok esetében a Carrier rendelkezésére áll az Adatvédelmi irányelv és a HIPAA megfelelés. A Riello sütit és egyéb nyomkövető technológiákat használhat a Honlapjain és az Alkalmazásaiban.

1        Milyen személyes információkat gyűjt a Riello? Milyen módon gyűjti a Riello ezeket a személyes információkat?

A "Személyes információk" olyan információk, amelyeken keresztül egy fizikai személy azonosítható, vagy azonosítani lehet. A Riello abból a célból gyűjti, használja és dolgozza fel a felhasználók személyes információit, hogy számukra a kért információkat, szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtsa.

A személyes információk gyűjtése átlátható lesz a felhasználónak, és lehetővé teszi a számára annak eldöntését, hogy megadja vagy sem azokat. Ha a felhasználó azt választja, hogy nem adja meg a kért személyes információkat, akkor a Riello esetleg nem képes a tranzakció befejezésére, vagy a kért információk, szolgáltatások vagy termékek nyújtására.

A Riello akkor gyűjt információkat, ideértve a személyes információkat a felhasználótól, amikor az egy modult vagy egy kérést küld, vagy egy terméket regisztrál a Riello honlapján, úgymint: név, fizikai cím, a képviselt társaság, telefonszám, email cím és faxszám, valamint bármely más, a Riello számára megadott személyes információ. A Riello azt is kérheti a felhasználótól, hogy adjon információkat a termékről, amelyet regisztrál (például az eszköz azonosítóját), vagy arról a személyről/társaságról, aki azt beszerelte vagy a karbantartásáról gondoskodik.

A Riello a Honlapjai vagy az Alkalmazásai használatáról is gyűjthet információkat, úgymint eszköz azonosítók, IP cím, log fájl és elhelyezkedési adatok. További információkért lásd a következőkben "Hogyan használja a Riello a sütiket vagy egyéb nyomkövető technológiákat?".

A mobil vagy internet szolgáltatók ezzel ellentétes pozíciót vagy adatvédelmi irányelvet képviselhetnek, amely lehetővé teheti a számukra a felhasználó személyes információinak megszerzését, felhasználását és/vagy megőrzését, amikor meglátogatja a Honlapokat vagy használja az Alkalmazásokat, de a Riello nem felelős és nem ellenőrzi azt a módot, ahogy az egyéb felek a felhasználó személyes adatait gyűjthetik a Honlapokra vagy az Alkalmazásokba történő belépéskor.

2        Miért gyűjti a Riello a felhasználó személyes információit?

A Riello célja ezen információk gyűjtésével az, hogy személyre szabott szolgáltatásokat és fontos tartalmakat nyújtson a felhasználó egyedi igényei és érdekei alapján. A felhasználó adatait a Riello arra használhatja, hogy teljesítse szerződéses kötelezettségeit, hogy azonosíthassa a felhasználót és lehetővé tegye annak belépését a Honlap, az Alkalmazások vagy a Riello közösségi média szájtok egyes területeire, vagy hogy lehetővé tegyen egy pozícióra történő jelentkezést a Riello cégnél.

Azokat az eseteket kivéve, amikor a személyes információk felhasználása a felhasználóval kötött szerződéshez, vagy egy törvényi kötelezettségnek történő megfeleléshez szükséges, az ilyen információk használata a Riello részéről csak a törvényes kereskedelmi érdekekre korlátozódik, a következőkben jelzettek szerint. A Honlapokon vagy az Alkalmazásokban gyűjtött személyes információk a következőkhöz használhatók:

 • olyan alap kereskedelmi műveletek végzése, mint az ügyfélkommunikáció és a vállalati tervezés;
 • szolgáltatások nyújtása a befektetőknek;
 • a kért információk, cikkek vagy szolgáltatások megadása;
 • az ügyfél kérés megválaszolása, vagy az ügyfél által küldött modulok feldolgozása;
 • termékek, szolgáltatások, promóciók és események reklámozása a Riello részéről;
 • a termékek, a szolgáltatások, a Honlapok és az Alkalmazások javítása;
 • a felhasználó azonosságának ellenőrzése az itt felsorolt egyéb célok egyike biztonságának garantálására;
 • a felhasználó viselkedésének elemzése a Riello Honlapon és Alkalmazásban;
 • egy törvényes törvényi alkalmazási igény megválaszolása a felhatalmazott hatóságok vagy egyéb kormányzati intézmények felé;
 • lokalizációs adatok elérése az igényelt információk vagy szolgáltatások megadásához;
 • a felhasználó védelme a csalásoktól, vagy gyanús vagy valóban illegális tevékenységek felderítése;
 • új ajánlatok kifejlesztése, a termékminőség javítása, a felhasználói élmény javítása és személyre szabása, és a jövőbeli tartalmak jobb személyre szabása a felhasználók és a teljes Riello felhasználói kör érdekei alapján; vagy
 • kutatások végzése a törvényi kötelezettségek betartásának és figyelembe vételének biztosítására.

 

3        Hol rögzítik a személyes információkat?

Miután a Riello egy olyan nemzetközi társaság, amelynek sok országban van székhelye, a Riello cégen belül a fent felsorolt célokból továbbküldheti a felhasználói információkat az egyik törvényes entitástól a másikhoz, vagy egyik országból egy másikba. Ezekbe az országokba legalább az Egyesült Államok, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Királyság, Svájc, Kanada és más országok tartoznak, köztük egyes ázsiai országok. A Riello az alkalmazandó törvényi követelményeknek megfelelően továbbítja a személyes információkat, és csak a fent jelzett célokhoz szükséges mértékben.

A Riello a rendelkezésre álló törvényes mechanizmusokra támaszkodik, hogy lehetővé tegye a személyes információk nemzetek feletti törvényes továbbítását. Abban a mértékben, ahogy a Riello a szabványos szerződéses záradékokra támaszkodik (amiket modell záradékoknak is hívnak) a továbbítás engedélyezéséhez, a Riello abban az esetben is alkalmazkodik ezekhez a követelményekhez, amennyiben az adott követelmények ütköznek a jelen adatkezelési irányelvvel.

4        A Riello felhasználja a felhasználó személyes információit, hogy kapcsolatba lépjen vele?

A Riello felhasználhatja a felhasználó által megadott személyes információkat a felhasználóval történő kapcsolatfelvételhez olyan termékekkel, szolgáltatásokkal, promóciókkal, különleges ajánlatokkal, felmérésekkel és egyéb információkkal kapcsolatban, amelyek a felhasználót érdekelhetik. Ha a felhasználó nem kíván ilyen közleményeket fogadni, alkalmazhatja a Honlapok vagy az Alkalmazások "Feliratkozás törlése" funkcióját, vagy tájékoztathatja erről a Riello céget egy emailt küldve a [email protected] címre.

A Riello biztosítja a felhasználókat arról, hogy bármely elektronikus úton küldött marketing kommunikáció egy egyszerű opt-out vagy feliratkozás törlési módszert képvisel. A marketing kommunikációról történő leiratkozás esetén lehetséges, hogy a felhasználó továbbra is kap a Riello cégre, vagy a Riello tranzakcióira vonatkozó közleményeket.

A Riello arra is használja a felhasználó személyes információit, hogy kapcsolatba lépjen vele egy közvetlen kérésre adandó válaszért, vagy ha a felhasználó a Honlapok egyikén kommunikáció fogadása céljából regisztrálja magát, például a befektetői szekcióban, ha elérhető.

5        Megosztja a Riello az összegyűjtött információkat harmadik felekkel?

A Riello megoszthatja a felhasználó személyes információit a leányvállalataival és olyan társult cégeivel, mint a Riello által ellenőrzött társaságokkal a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi viszonyban, a fent jelzett célokból.

Ezen túl a Riello szükség szerint hozzáférést nyújt a személyes információkhoz olyan harmadik felek részére, mint vagyonkezelő szolgáltatások, tanácsadók és vállalkozók, akik hozzáféréssel bírnak a Riello struktúrájához és rendszereihez, vagy akik szolgáltatásokat nyújtanak a Riello számára, és egyéb kormányzati ügynökségek és egyéb alanyok számára, a törvényi előírásoknak megfelelően. Különösen csak a következőkkel osztja meg a Riello a felhasználó személyes információit a Riello cégen kívül:

 • olyan szolgáltatókkal, viszonteladókkal, elosztókkal, ügynökökkel vagy vállalkozókkal, akik megbízást kaptak a Riello cégtől neki végzett szolgáltatásokra. A Riello csak olyan harmadik felekkel osztja meg a felhasználó személyes információit, amelyekkel a Riello szerződést kötött az információk felhasználása vagy közzététele megakadályozása céljából, kivéve, ha arra a Riello számára végzett szolgáltatások végrehajtásához, vagy a törvényi követelmények betartásához lenne szükség;
 • a törvényi kötelezettségek betartásához, többek között például, de nem teljes körűen, az adóügyi és normatív kötelezettségek betartása, az adatok megosztása a szakszervezetekkel és a gyári tanácsokkal, és egy jogi eljárásra adandó válasz vagy egy törvényes jogi kérés a törvény alkalmazására felhatalmazott hatóságok vagy egyéb kormányzati intézmények részéről;
 • gyanított vagy valós illegális tevékenység vizsgálatához;
 • fizikai károsodás vagy pénzügyi veszteségek megelőzéséhez; vagy
 • a tevékenységünk vagy a vagyonunk teljes vagy részleges értékesítésének vagy átadásának támogatása (csőd esetén is).

A felhasználó személyes információit ezen felül megőrzik és feldolgozzák a Riello szolgáltatók az Egyesült Államok, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Királyság, Svájc, Kanada, Ázsia és más joghatóságok területén, egy megfelelő törvényi és szerződéses helyzet keretében.

6        Milyen módon védi a Riello a személyes információkat?

A Riello kötelezi magát, hogy garantálja a személyes információk biztonságát és épségét. A Riello ésszerű fizikai, technikai és adminisztratív eljárásokat alkalmaz a felhasználó személyes információi védelmére. Ugyanakkor az internetes kommunikáció természetéből fakadóan a Riello nem tudja garantálni vagy biztosítani, hogy az ügyfélnek a Riello felé irányuló információ küldése biztonságos legyen.

7        Mennyi ideig tárolja a Riello a felhasználó személyes információit?

A Riello cégnek megadott személyes információk tárolása csak az észszerűen szükséges ideig történik, azokból a célokból, amiért gyűjtötték azokat, szem előtt tartva a Riello szükségleteit a szerződéses kötelezettségek, az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó kérdések megoldása, a törvényi követelmények betartása, és új vagy javított termékek vagy szolgáltatások nyújtása terén a felhasználóknak. Ez azt jelenti, hogy a Riello a Honlapok vagy az Alkalmazások használatának befejezése után még egy ésszerű ideig őrizheti a felhasználó személyes információit. Ez időszak után a felhasználó személyes információit a Riello összes rendszeréből értesítési kötelezettség nélkül törlik.

8        Hogyan javíthatja, módosíthatja vagy törölheti a felhasználó a Riello tulajdonába került információit?

A felhasználó bármikor kérheti a rá vonatkozó információk frissítését, javítását, módosítását, törlését, vagy a személyes információi elérését. A Riello minden lehetségest megtesz a felhasználóra vonatkozó személyes információk azonnali frissítésére és/vagy eltávolítására. A felhasználó adatvédelme és biztonsága érdekében a Riello olyan eljárásokat alkalmaz, amelyekkel bármilyen belépési vagy módosítási kérés végrehajtása előtt ellenőrzi a felhasználó azonosságát. A saját személyes információk frissítése, javítása, módosítása, törlése vagy elérése érdekében, kérdések feltételéhez, vagy az adatok védelmét és a privacy-t érintő bizonytalanságok tisztázására küldjön egy emailt a [email protected] címre. Egyes Honlapunk, Alkalmazásunk és közösségi média account helyünk lehetővé teszi a webhelyen történő közvetlen javítások végrehajtását, anélkül, hogy kapcsolatba kellene lépni a Riello céggel.

A Riello magára vállalja a felhasználóra vonatkozó személyes információk védelmét, de a felhasználó felelőssége, hogy megvédje a jelszavait és az egyéb belépési adatait harmadik felektől.

9        Mit kell megérteni a harmadik felekre mutató hivatkozásoknál, amelyek előfordulhatnak ezen a Honlapon?

Egyes esetekben a Riello általa nem ellenőrzött honlapokra mutató hivatkozásokat adhat meg, és olyankor a Riello minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy ekként azonosítsa azokat. Ugyanakkor a Riello nem ellenőrzi harmadik felek ilyen honlapjait, és nem tehető felelőssé az egyéb honlapok tartalmáért, vagy az általuk alkalmazott adatvédelmi gyakorlatért. Ezen felül a jelen Adatvédelmi irányelv nem szabályozza a harmadik felek által gyűjtött felhasználói információkat.

10     Hogyan használja a Riello a sütiket vagy egyéb nyomkövető technológiákat?

10.1    Sütik

A Riello sütiket használhat ezen a Honlapon. A sütik a felhasználók számítógépére küldött és ott rögzített kis szövegfájlok. A Riello sütiket használ, hogy lehetővé tegye a Honlap számára a visszatérő látogatók felismerését, megkönnyítse a felhasználók belépését a Honlapra, és hogy lehetővé tegye a Honlap számára olyan összesített adatok gyűjtését, amelyek lehetővé teszik a tartalmak javítását. A sütik nem károsítják a felhasználók számítógépét vagy fájljait. Ha nem szeretné, hogy a sütik elérhetők legyenek a Riello ezen vagy bármilyen más honlapján, meg kell tagadnia vagy le kell tiltania a sütik használatát a navigációs kereső beállításainál. Ugyanakkor a sütik vagy a hasonló technológiák megtagadása vagy letiltása meggátolhatja a felhasználót abban, hogy hozzáférjen a tartalmaink valamelyikéhez, vagy hogy használja a Honlap egyes funkcióit. A Riello használhat egyes kereskedelmi vagy reklámpartnere által beillesztett sütiket és hasonló technológiákat is, amelyek lehetővé teszik annak megismerését, hogy melyik reklámhirdetések irányítják a felhasználót a Honlapjára.

Ezen felül a Riello a felhasználó domain neve, a kereső típusa, a belépés dátuma és időpontja, és a megjelenített oldalak alapján az összes honlapján felügyeli a felhasználók forgalmi modelljeit. A Riello hálózati szerverei gyűjtik a látogatók domain neveit, de nem gyűjtik az email címeket. Ezeket az információkat a Riello honlapok látogatószámának mérése céljából, és annak meghatározására gyűjtik, hogy melyek azok a honlap területek, amelyeket a területek felé irányuló forgalmi mennyiség alapján a felhasználók hasznosnak találnak. A Riello ezeket az információkat arra használja, hogy javítsa a felhasználói élményt a honlapon, és hogy a felhasználók érdeklődése alapján jobban személyre szabja a jövőbeli tartalmakat.

10.2    Web Beacon

A jelen honlap web beacon jelzőket is használhat. Egy web beacon általában egy olyan pixel egy honlapon, amely annak ellenőrzésére használható, hogy egy felhasználó felkeresett egy egyedi honlapot, és ott elhelyezhető egy célzott hirdetés. A web beacon jelzők használata együtt történik a sütikkel. Ez azt jelenti, hogy ha a felhasználó kikapcsolja a sütiket a keresőjében, akkor a web beacon jelzők nem tudják megjelölni a tevékenységét. A web beacon jelző továbbra is úgy tekinthető, mint egy látogatás a honlapon, de a felhasználóra vonatkozó egyedi információk rögzítése nem történik meg.

A web beacon jelzők által gyűjtött információk az IP címre (lásd lent) vonatkozó információkat is tartalmazhatnak. A web beacon jelző információi a következőkre is használhatók:

 • reklám, email ellenőrzés és jelentéstétel;
 • személyre szabás;
 • forgalomjelzés a honlapon; és
 • az egyedi látogatók számlálása.

10.3    IP címek

Egy IP (Internet Protocol) cím egy olyan szám, amelyet a számítógépek arra használnak a hálózatban, hogy azonosítsák a felhasználó számítógépét minden alkalommal, amikor az internethez csatlakozik.

A Riello gyűjtheti és megtarthatja az IP címek nyomait, egyebek között a következő célból:

 • a honlap biztonságának megtartása;
 • a Riello honlapjaira történő belépés korlátozása egyes meghatározott felhasználóknál;
 • műszaki problémák megoldása; és
 • a Riello honlapok használatának jobb megértése.

10.4    Log fájlok

A Riello (vagy harmadik felek a Riello részére) gyűjthet (gyűjthetnek) log fájl formájú információkat, amelyek rögzítik a honlap tevékenységét és a felhasználók szokásaira vonatkozó statisztikákat.

A log fájlok használata csak belső célokra történik. A log fájlok alkalmazásával a Riello folyamatosan javíthatja és személyre szabhatja a Honlapjait és az Alkalmazásait.

A tételek többek között a következők gyűjtését segítik a Riello számára:

 • belső marketing tanulmányok és demográfiai tanulmányok;
 • a felhasználó kereső típusa és operációs rendszere;
 • egy felhasználói munkamenetre vonatkozó információk (mint az URL, a Riello honlap meglátogatásának dátuma és időpontja, a megjelenített egyedi oldalak és az azokon eltöltött idő); és
 • egyéb hasonló navigációs vagy clickstream adatok.

10.5    Információk a közösségi hálózatokban

A közösségi hálózatokban található információk alatt mindazokat az információkat kell érteni, amelyek harmadik felek, mint a Riello alkalmazásfejlesztőivel történő megosztását a felhasználó jóváhagyja harmadik felek közösségi hálózatában. A közösségi hálózatokban található információk mindazokat az információkat tartalmazzák, amelyek harmadik felek közösségi hálózatában a saját profil részét képezik. Ezekben a közösségi hálózatokban például, de nem teljes körűen, a következők találhatók: Twitter, Facebook, Google+.

Annak megismeréséhez, hogy a Riello hogyan tesz szert információkra egy közösségi hálózatból (vagy harmadik felek alkalmazásfejlesztőitől), látogassa meg az adott közösségi hálózat Beállítások oldalát. Ezen felül a felhasználó hozzájárul a tényhez, hogy a Riello kereskedelmi célokra használhatja a közösségi hálózati információkkal társított személyes információit.

A Riello nem tud garanciákat adni azokra az információkra, amelyeket a felhasználó harmadik felekkel megoszt, ide értve a közösségi hálózatok oldalain megosztott információkat.

11     Hogyan tudja a Riello használni a helymeghatározási adatokat?

A Riello egy globális építési technológia szállító. A tűzvédelmi, biztonsági, épületautomatizálási, fűtési, szellőzési, klíma és hűtési rendszereink és szolgáltatásaink előmozdítják az integrált, fenntartható és nagyteljesítményű épületeket, amelyek biztonságosabbak és intelligensebbek. A következőkben feltüntettünk néhány olyan eset példát, amelyeknél szükség lehet a földrajzi helymeghatározás adataira a Riello egyes szolgáltatásainak nyújtásához:

 • az építőipari termékek teljesítményének javításához például arra használhatók a földrajzi helymeghatározás adatai egy Riello épületben, hogy dinamikusan változtatni lehessen a szellőzési, fűtési és hűtési beállításokat, a világítás be- és kikapcsolását, vagy az ajtók kioldását;
 • ami a Riello székhelyének látogatóit vagy alkalmazottait illeti, a Riello a helymeghatározási adataikat arra használja, hogy segítsen a legközelebbi nyomtató vagy konferenciaterem megkeresésében, ily módon jobb élményt nyújtson a székhelyről; vagy
 • meghatározza, hogy melyik vevőszolgálati szakember található a legközelebb egy vevőszolgálati híváshoz.

Ezen felül a Riello arra használhatja a helymeghatározási adatokat, hogy lokalizálja és/vagy meghatározza az időt az alkalmazottaknál vagy a vállalkozóknál.

Minden ilyen esetben a Riello engedélyt kér a felhasználó helymeghatározási adatainak gyűjtéséhez, ezért tehát az ilyen adatok gyűjtése a felhasználó számára átlátható, és lehetőséget kap annak eldöntésére, hogy megadja vagy sem a helymeghatározási adatait. Ha a felhasználó azt választja, hogy nem adja meg a helymeghatározási adatait, akkor a Riello esetleg nem képes a kért szolgáltatást nyújtani, vagy befejezni a kért tranzakciót.

12     Melyek azok a kiegészítő információk, amelyeket ismerniük kell az egyedi felhasználóknak?

Szülők, gyámok és gyermekek: a Riello Alkalmazások és Honlapok olyan látogatók számára készültek, akik legalább 18 évesek, vagy nagykorúak a lakhelyük joghatósága szerinti hatályos törvények alapján. A Riello nem kér tudatosan információkat kiskorúakról, és nem kereskedik nekik szánt termékekkel vagy szolgáltatásokkal. Ha a felhasználó nem tartozik a fent jelzett korosztályba, ne adja meg a személyes adatait a Riello ezen vagy egyéb Honlapján vagy Alkalmazásában.

Felhasználók Kaliforniában:

ami a Kaliforniában lakó felhasználókat illeti, 2020. január 1-től kezdődően számukra biztosít néhány jogot a 2018-as California Consumer Privacy Act ("CCPA"), beleértve a következők jogát:

a) az őket érintő olyan személyes információ kategóriák megismerése, amelyeket a Riello gyűjtött és felhasznált, ide értve a személyes információk gyűjtési módszereit, és azok gyűjtésének és felhasználásának célját;

b) az olyan személyes információ kategóriák megismerése, amelyeket harmadik feleknek eladnak vagy megosztanak, és azok eladása vagy megosztása esetén az azt fogadó harmadik fél kategóriák megismerése;

c) a felhasználóról gyűjtött egyedi személyes információk elérése;

d) a személyes információk törlésének kérése.

A CCPA törvényben rögzített jogok gyakorlásának igénye a Riello ellenőrzése, és ezen felül a CCPA törvényben előírt egyes megszorítások alá tartozik. A Riello nem diszkriminálja a Kaliforniában lakókat a CCPA értelmében alkalmazható jogaik gyakorlásában. A Kaliforniában lakók számára a CCPA értelmében megengedett az opt-out a személyes információk eladásával kapcsolatban. Ugyanakkor a Riello nem értékesíti a személyes információkat harmadik feleknek. Amennyiben a Riello eljárása változna, a Riello kötelezi magát a jelen Adatvédelmi irányelvek frissítésére, és az alkalmazandó törvény betartásához szükséges minden szükséges lépésre.

Azok a Kaliforniában lakók, akik gyakorolni kívánják a CCPA értelmében alkalmazható jogaikat, kapcsolatba léphetnek a Riello céggel a [email protected] címen, vagy használhatják a modult itt. Ezen felül a Riello elérhető az 1-833-617-0050 számon. Abban az esetben, ha a felhasználó a jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba lép a Riello céggel, a tárgyba azt kell írnia, hogy "California Privacy Rights", és a kérés törzsében le kell írnia a kérés természetét.

A Kaliforniában lakók évente kérhetik és megkaphatják azokat az információkat, amelyeket a Riello közvetlen marketing céljai érdekében más cégekkel megosztott az előző naptári évben (a kaliforniai "Shine the Light Law" törvényben megállapított módon). Ebben az esetben ezek az információk a megosztott személyes információ kategóriák listáját tartalmazzák, és minden olyan harmadik fél nevét és címét, amellyel a Riello megosztotta ezeket az információkat a közvetlenül megelőző naptári évben. Ezen információk eléréséhez küldjön egy email üzenetet a [email protected] címre, és a tárgyba és az üzenet törzsbe írja be, hogy "California Shine the Light Privacy Request".

Felhasználók az Európai Unióban és egyéb adatvédelmi törvénnyel rendelkező országban: ezek a felhasználók jogosultak reklamáció benyújtására az Adatvédelmi hatóságként is ismert nemzeti vagy állami hatósághoz az adataik védelmére. Ezen felül a következőkre jogosultak: (i) a javítás, a törlés vagy a hozzáférés igénylése a személyes információikhoz; (ii) megszorítások igénylése; vagy (iii) egyes személyes információk kezelésének megtagadása, és az adatok bizonyos meghatározott körülmények között történő hordozása. Ha a Riello céghez kíván fordulni egy hozzáférésre, javításra, törlésre, megtagadásra, megszorításra vagy hordozhatóságra irányuló igény esetén, használja a jelen Irányelvek végén található kapcsolati eljárásokat.

Felhasználók az Egyesült Államokban: A Riello nem gyűjt társadalombiztosítási számokat a Honlapjain. .

13     Milyen módon engedélyezett a Riello számára a jelen Adatvédelmi irányelv módosítása?

A Honlapok és az Alkalmazások kiterjesztése és javítása következtében, vagy a törvényi követelmények változása miatt a Riello számára szükségessé válhat a jelen Adatvédelmi irányelvek frissítése. A jelen Adatvédelmi irányelv alkalmanként értesítés nélkül módosítható. A Riello kéri a felhasználókat, hogy esetleges módosítások esetén rendszeresen tanulmányozzák a jelen Adatvédelmi irányelvet. Az utolsó változat időpontja az Irányelv alján található.

14     Hogyan léphet kapcsolatba a Riello céggel?

Arra irányuló megjegyzések, kérdések vagy jelzések esetén, hogy a Riello mit tehet a jelen Honlap értéknövelésének folytatása érdekében, küldjön egy emailt a Riello [email protected] címére.

Ha a felhasználó javítani, frissíteni, törölni vagy elérni kívánja a személyes adatait, vagy ha általános kérdése vagy reklamációja van a Riello adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban, küldhet ide egy emailt [email protected].

Abban az esetben, ha a felhasználó olyan országban él, ahol érvényes az Általános adatvédelmi szabályozás, és szeretne kapcsolatba lépni a helyi Adatvédelmi felelőssel, ezt jeleznie kell az emailben, és ekkor a kérés a megfelelő személyhez kerül. A Riello céggel történő személyes információk megosztására irányuló opt-out gyakorlása érdekében, vagy ha szeretné eltávolítani a személyes információit, kövesse ezt a hivatkozást.

Utolsó frissítés: 2020. május 12.