Kapcsolat

A Beretta termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkkal kapcsolatban keresse közvetlenül helyi értékesítési partnerünket vagy kirendeltségünket.

A csillaggal (*) jelzett mezők kitöltése kötelező:

Üzenet szövege*


Adatvédelmi szabályzat (Mod._Privacy_01_2018)

A Riello S.p.A., ami a UTC Climate, Controls & Security része, valamint annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együtt: „Riello”) elkötelezettek a webhelyükre („Webhely”) ellátogatók és mobilalkalmazásaikat („Alkalmazások”) felhasználók magánéletének védelme iránt, valamint a magánszemélyektől nem a Webhelyen vagy az Alkalmazáson keresztül gyűjtött és feldolgozott Személyes adatok védelme iránt. Fontos, hogy felhasználóink értsék, hogy miként gyűjtünk, használunk fel és teszünk közzé Személyes Adatokat (az alább meghatározottak szerint). 

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Riello webhelyein és mobilalkalmazásain és/vagy a nem a Webhelyen vagy az Alkalmazásokon keresztül begyűjtött Személyes adatokkal kapcsolatosan követett eljárásainkat ismerteti, kivéve azokat az eseteket, amikor egy bizonyos webhelyre vagy mobilalkalmazásra vagy egyéb körülményre külön adatvédelmi szabályzat érvényes.  A jelen Adatvédelmi szabályzat csak azokban az esetekben alkalmazandó és hatályos, amelyekre a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok ezt kötelezően előírják.

Milyen Személyes adatokat gyűjt a Riello? Hogyan gyűjti a Riello az ilyen Adatokat?

A „Személyes adatok” olyan adatokat jelentenek, amelyek révén egy természetes személy beazonosítható.  A Riello az Ön Személyes adatait valamilyen Ön által kért szolgáltatás nyújtása, termékkel való ellátása vagy Ön által kért információ megadása céljából gyűjtheti, használhatja fel és dolgozhatja fel. 

Az adatok gyűjtése az Ön számára átlátható módon történik, és Önnek lehetősége van eldönteni, hogy azokat megadja-e vagy sem. Amennyiben úgy dönt, hogy semmilyen kért Személyes adatot nem ad meg, előfordulhat, hogy a Riello nem képes elvégezni a megfelelő tranzakciót, illetve nem képes az Ön által kért információkat, szolgáltatásokat vagy termékeket biztosítani az Ön számára. A Riello adatokat, köztük Személyes adatokat is gyűjthet, amikor Ön kitölt egy űrlapot vagy megrendelést, vagy egy terméket regisztrál, mint például:  név, fizikai cím, az Önt alkalmazó vállalat, telefonszám, e-mail cím és faxszám. Ezenfelül a Riello adatokat kérhet az Ön által regisztrált termékről, vagy arról a személyről/vállalatról, aki/amely az adott terméket üzembe helyezte, illetve karban tartja.

A Riello továbbá Webhelyeink és Alkalmazásaink Ön által történő használatán keresztül is gyűjthet adatokat, mint például készülékazonosító adatokat, IP-címet, naplófájlokat és helymeghatározó adatokat. További információkért lásd alább a „Hogyan használ sütiket és egyéb követési technikákat a Riello?” című részt.

Előfordulhat, hogy további adatokat kell gyűjtenünk egy adott űrlaphoz, jellemzőhöz, vagy olyan egyéb szolgáltatáshoz, amit Ön használhat vagy igényelhet. Az ilyen adatok tartalma a gyűjtés módjától és attól függően változhat, hogy az adatok gyűjtése milyen cél(ok)ra történik:

Beszállítók, kereskedők és üzleti ügyfelek munkatársai esetében:

-   Teljes név: vezetéknév, középső név, utónév és előtag (pl. ifj. vagy id.)

-   Azonosítási adatok, úgymint azonosító szám (részben vagy egészben), kormány által kibocsátott jogosítvány, útlevél, vagy egyéb dokumentum – amennyiben azt a vonatkozó jogszabály megengedi

-   Vészhelyzet esetén történő értesítésre vonatkozó adatok

-   Munkavégzésre vonatkozó kapcsolattartási adatok, beleértve a telefonszámokat, faxszámot, e-mail címet, személyhívó számát, postacímet és munkavégzési helyet

-   Munkatapasztalat, képzettség és eddigi munkahelyek, készségkategóriák, engedélyek, tanúsítványok, szakmai szervezetekben való tagság és részvétel, illetve bizonyos munkák elvégzésére feljogosító engedélyek

-   Kereskedői működésre vonatkozó minősítések, úgymint összeférhetetlenségi információk

-   A magánszemély munkájára vonatkozó információk, beleértve a munkakör, a részleg és a beosztás megnevezését

-   A magánszemély munkaadójára vonatkozó információk, beleértve a vállalat nevét, elhelyezkedését és azt, hogy melyik országban jegyezték be

-   Felettes vagy beosztott neve

-   Képzésre vonatkozó információk

-   Látogatói információk, beleértve a látogatások időpontját, napját és helyét, járműadatok parkolási célból, és a látogatói naplókhoz és átvilágításhoz szükséges információk

-   Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információk

-   Azok a megállapodások, programok és tevékenységek, amelyekben a magánszemély részt vesz

-   Kifizetéssel kapcsolatos információk, beleértve az azonosítószámot és a bankszámlaszámokat

-   Nyelvre és kommunikációra vonatkozó preferenciák

-   Önkéntes felmérésen vagy promóción, vagy egy termék, mint például biztonsági rendszer, használatán keresztül gyűjtött adatok

-   Az esetlegesen adott vagy kapott csekély értékű ajándékok listája

A Riello rendszer és létesítmények látogatói valamint a Riello rendszerek használatára feljogosított személyek esetében

-   Teljes név: vezetéknév, középső név, utónév és előtag (pl. ifj. vagy id.)

-   Azonosítási adatok, úgymint azonosító szám (részben vagy egészben), kormány által kibocsátott jogosítvány, útlevél, vagy egyéb dokumentum – amennyiben azt a vonatkozó jogszabály megengedi

-   Vészhelyzet esetén történő értesítésre vonatkozó adatok

-   Munkavégzésre vonatkozó kapcsolattartási adatok, beleértve a telefonszámokat, faxszámot, e-mail címet, személyhívó számát, postacímet és munkavégzési helyet

-   A magánszemély munkájára vonatkozó információk, beleértve a munkakör, a részleg és a beosztás megnevezését

-   A magánszemély munkaadójára vonatkozó információk, beleértve a vállalat nevét, elhelyezkedését és azt, hogy melyik országban jegyezték be

-   Felettes vagy beosztott neve

-   A Riello és a UTC network communications naplózza a vállalati telefonok, számítógépek, elektronikus kommunikáció (úgymint e-mail), és egyéb információs és kommunikációs technológiák használatát

-   Számítógépekhez és eszközökhöz való hozzáférési és hitelesítési adatok

-   Látogatói információk, beleértve a látogatások időpontját, napját és helyét, járműadatok parkolási célból, és a látogatói naplókhoz és átvilágításhoz szükséges információk

-   Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információk

Bizonyos Riello-termékek fogyasztói (vásárlók és végfelhasználók) esetében

-   Teljes név: vezetéknév, középső név, utónév és előtag (pl. ifj. vagy id.)

-   Lakcím és telefonszámok, beleértve a mobiltelefonszámot

-   Kifizetéssel kapcsolatos információk, beleértve az azonosítószámot és a bankszámlaszámokat

-   Nyelvre és kommunikációra vonatkozó preferenciák

-   Önkéntes felmérésen vagy promóción, vagy egy termék, mint például biztonsági rendszer, használatán keresztül gyűjtött adatok

-   Szavatossággal kapcsolatos információk, mint például a megvásárolt termék típusa, és a termék szervizelésére vonatkozó információk

Miért gyűjti a Riello az Ön Személyes adatait?

Ezeknek az adatoknak a gyűjtésével az a célunk, hogy személyre szabott, az Ön igényeinek és érdeklődésének megfelelő szolgáltatásokat és tartalmat nyújthassunk.  A Riello az Ön adatait szerződéses kötelezettségeink teljesítésére, az Ön felhasználóként történő hitelesítésére, és arra használhatja fel, hogy hozzáférést biztosítson az Ön számára Webhelyünk, Alkalmazásaink, illetve közösségi médiaoldalaink bizonyos területeihez, illetve hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy a Riello által meghirdetett állásokra pályázzon. 

A valamely Webhelyen vagy Alkalmazáson keresztül gyűjtött Személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:

 • A kért információk, termékek vagy szolgáltatások biztosítása;
 • A Riellóhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások, promóciók és események reklámozása;
 • Termékeink, szolgáltatásaink, felméréseink, Webhelyeink és Alkalmazásaink továbbfejlesztése;
 • A Webhelyeinkhez és Alkalmazásainkhoz kapcsolódó magatartásának elemzése;
 • Befektetői szolgáltatások nyújtása;
 • Ha Ön egy állásra jelentkezik, érdeklődésének értékelése és/vagy annak lehetővé tétele, hogy a Riellónál való munkavállalásra jelentkezzen;
 • Az Ön helyadatainak azonosítása, az igényelt információk, illetve szolgáltatások nyújtása érdekében;
 • Csalás elleni védelem, illetve gyanítható vagy tényleges illegális tevékenységek kivizsgálása;
 • A törvény által előírt, szankciókkal és terrorizmusellenes listákkal kapcsolatos szűrések elvégzése;
 • Bűnüldöző hatóságok, illetve egyéb kormányzati szabályozó szervek által benyújtott jogszerű igénylés megválaszolása;
 • Új ajánlatok kidolgozása, termékeink minőségének javítása, a felhasználói élmény javítása és személyre szabása, és a jövőbeni tartalom jobb előkészítése az Ön és általános felhasználói körünk érdeklődése alapján; illetve
 • Vizsgálatok lefolytatása törvényi kötelezettségeink teljesítése és teljesítésének biztosítása érdekében.

A beszállítók, forgalmazók és üzleti ügyfelek munkatársainak Személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:

 • A vállalati erőforrás-tervezési (Enterprise Resource Planning, „ERP”) rendszerek, munkafolyamat-rendszerek és egyéb információ-technológiai („IT”) rendszerek karbantartása, beleértve a Riello szakmai szervezetekben való részvételének, továbbá üzleti ajándékok nyújtásának vagy elfogadásának dokumentálására szolgáló munkafolyamatokat
 • Forgalmazók átvilágítása
 • A fizikai és információbiztonság kezelése, beleértve a következőket:

- Hozzáférési jogosultságok ellenőrzése és a számítógépes és egyéb rendszerek biztonsága

- Internet, intranet, e-mail, közösségi média és egyéb elektronikus rendszerekhez való hozzáférés

- Vírusok, behatolás, és belső fenyegetettség elleni átvilágítás és elemzés

- Létesítményekbe való bejutás és biztonság

 • Katasztrófahelyzetekre való felkészülés
 • Az egészségre vagy biztonságra vonatkozó kockázatokat rejtő helyzetekre való reagálás, beleértve a vészhelyzeteket
 • Adatok mentése és visszanyerése
 • A Riello bizonyos aktíváinak helykövetési, időtartamra vonatkozó és egyéb telematikai felügyelete a nyújtott szolgáltatások, a biztonság, védelem, és hatékonyság kezelése érdekében
 • Import, export és egyéb kereskedelmi megfelelősé ellenőrzések kezelése, beleértve az alkalmazások és irányítás engedélyezését, a szabályozott technológiákhoz és/vagy árucikkekhez való hozzáférés meghatározását, és a szankciókkal és embargókkal kapcsolatos szűrés elvégzését
 • Marketing ügyintézés, szerződésekkel, közös vállalkozásokkal és egyéb üzleti ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, beleértve, nem kizárólagosan, a számlák és kifizetések feldolgozását, a projektmenedzsmentet, és a vásárlói felméréseket és promóciókat
 • Termékek tervezése, értékesítése, előállítása és fejlesztése
 • Vevőszolgálati és vevőtámogatási szolgáltatások nyújtása
 • Ügyfelek, beszállítók és forgalmazók munkatársainak képzése és tanúsítása
 • Beszállítók és forgalmazók értékelése és átvilágítása, beleértve a kockázatértékeléseket
 • Költségvetési és pénzügyi tervezés és jelentéstétel fejlesztése és kezelése
 • Az Ombudsman programhoz benyújtott kérdések vagy aggályok megválaszolása
 • Auditok és megfelelőségi vizsgálatok elvégzése a vonatkozó irányelveknek, szabályozásoknak és jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében
 • Belső és külső vizsgálatok lefolytatása, beleértve a Jogi, Globális Etikai és Megfelelőségi, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Megfelelőségi felülvizsgálatokat, és ezek eredményeinek az állami szervek felé történő átadását
 • Összeférhetetlenségek értékelése és jelentése
 • Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések kezelése, beleértve a sérülésekkel és anyagi kárral kapcsolatos kártérítési igényeket
 • Keresetek benyújtása és keresetek elleni védekezés bírósági eljárásokban, választottbírósági eljárásokban, igazgatási vagy szabályozási eljárásokban, beleértve, nem kizárólagosan, a vitákat megelőző tevékenységet, a bizonyítékok gyűjtését, a feltárást, a dokumentum-megőrzési kötelezettségeket és az elektronikus feltárási tevékenységeket
 • Bűnüldöző szervek és egyéb állami szervek tudakozódásának megválaszolása
 • Szellemi tulajdonjogok megvédése, beleértve, nem kizárólagosan, a szabadalmi bejelentéseket
 • Üzleti tervezés, beleértve a fúziók, kivásárlások és elidegenítések tervezését és végrehajtását
 • A vonatkozó jogszabályok vagy előírások által megkövetelt vagy kifejezetten engedélyezett eseteket

A Riello rendszerek és létesítmények látogatóinak és a Riello rendszerek használatára feljogosított személyek Személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:

 • Az egészségre vagy biztonságra vonatkozó kockázatokat rejtő helyzetekre való reagálás, beleértve a vészhelyzeteket
 • Kommunikációk és értesítések kezelése
 • A vállalati erőforrás-tervezési (Enterprise Resource Planning, „ERP”) rendszerek, munkafolyamat-rendszerek és egyéb információ-technológiai („IT”) rendszerek karbantartása
 • A fizikai és információbiztonság kezelése, beleértve a következőket:

- Hozzáférési jogosultságok ellenőrzése és a számítógépes és egyéb rendszerek biztonsága

- Internet, intranet, e-mail, közösségi média és egyéb elektronikus rendszerekhez való hozzáférés

- Vírusok, behatolás, és belső fenyegetettség elleni átvilágítás és elemzés

- Létesítményekbe való bejutás és biztonság

- Katasztrófahelyzetekre való felkészülés

 • Adatok mentése és visszanyerése
 • A Riello bizonyos aktíváinak helykövetési, időtartamra vonatkozó és egyéb telematikai felügyelete a nyújtott szolgáltatások, a biztonság, védelem, és hatékonyság kezelése érdekében
 • Import, export és egyéb kereskedelmi megfelelősé ellenőrzések kezelése, beleértve az alkalmazások és irányítás engedélyezését, a szabályozott technológiákhoz és/vagy árucikkekhez való hozzáférés meghatározását, és a szankciókkal és embargókkal kapcsolatos szűrés elvégzését
 • Marketing ügyintézés, szerződésekkel, közös vállalkozásokkal és egyéb üzleti ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, beleértve, nem kizárólagosan, a számlák és kifizetések feldolgozását, a projektmenedzsmentet, és a vásárlói felméréseket és promóciókat
 • Ügyfelek, beszállítók és forgalmazók munkatársainak képzése és tanúsítása
 • Beszállítók és forgalmazók értékelése és átvilágítása, beleértve a kockázatértékeléseket
 • Költségvetési és pénzügyi tervezés és jelentéstétel fejlesztése és kezelése
 • Az Ombudsman programhoz benyújtott kérdések vagy aggályok megválaszolása
 • Auditok és megfelelőségi vizsgálatok elvégzése a vonatkozó irányelveknek, szabályozásoknak és jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében
 • Belső és külső vizsgálatok lefolytatása, beleértve a Jogi, Globális Etikai és Megfelelőségi, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Megfelelőségi felülvizsgálatokat, és ezek eredményeinek az állami szervek felé történő átadását
 • Összeférhetetlenségek értékelése és jelentése
 • Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések kezelése, beleértve a sérülésekkel és anyagi kárral kapcsolatos kártérítési igényeket
 • Keresetek benyújtása és keresetek elleni védekezés bírósági eljárásokban, választottbírósági eljárásokban, igazgatási vagy szabályozási eljárásokban, beleértve, nem kizárólagosan, a vitákat megelőző tevékenységet, a bizonyítékok gyűjtését, a feltárást, a dokumentum-megőrzési kötelezettségeket és az elektronikus feltárási tevékenységeket
 • Bűnüldöző szervek és egyéb állami szervek tudakozódásának megválaszolása
 • Üzleti tervezés, beleértve a fúziók, kivásárlások és elidegenítések tervezését és végrehajtását
 • A vonatkozó jogszabályok vagy előírások által megkövetelt vagy kifejezetten engedélyezett eseteket

Bizonyos Riello termékek fogyasztóinak (ügyfelek és végfelhasználók) Személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:

 • Az egészségre vagy biztonságra vonatkozó kockázatokat rejtő helyzetekre való reagálás, beleértve a vészhelyzeteket
 • Kommunikációk és értesítések kezelése
 • Adatok mentése és visszanyerése
 • Import, export és egyéb kereskedelmi megfelelősé ellenőrzések kezelése, beleértve az alkalmazások és irányítás engedélyezését, a szabályozott technológiákhoz és/vagy árucikkekhez való hozzáférés meghatározását, és a szankciókkal és embargókkal kapcsolatos szűrés elvégzését
 • Marketing ügyintézés, szerződésekkel, közös vállalkozásokkal és egyéb üzleti ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, beleértve, nem kizárólagosan, a számlák és kifizetések feldolgozását, a projektmenedzsmentet, és a vásárlói felméréseket és promóciókat
 • Termékek tervezése, értékesítése, előállítása és fejlesztése
 • Garanciális, vevőszolgálati és vevőtámogatási szolgáltatások nyújtása
 • Az UTC Ombudsman programjához benyújtott kérdések vagy aggályok megválaszolása
 • Belső és külső vizsgálatok lefolytatása, beleértve a Jogi, Globális Etikai és Megfelelőségi, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Megfelelőségi felülvizsgálatokat, és ezek eredményeinek az állami szervek felé történő átadását
 • Összeférhetetlenségek értékelése és jelentése
 • Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések kezelése, beleértve a sérülésekkel és anyagi kárral kapcsolatos kártérítési igényeket
 • Keresetek benyújtása és keresetek elleni védekezés bírósági eljárásokban, választottbírósági eljárásokban, igazgatási vagy szabályozási eljárásokban, beleértve, nem kizárólagosan, a vitákat megelőző tevékenységet, a bizonyítékok gyűjtését, a feltárást, a dokumentum-megőrzési kötelezettségeket és az elektronikus feltárási tevékenységeket
 • Bűnüldöző szervek és egyéb állami szervek tudakozódásának megválaszolása
 • Üzleti tervezés, beleértve a fúziók, kivásárlások és elidegenítések tervezését és végrehajtását
 • A vonatkozó jogszabályok vagy előírások által megkövetelt vagy kifejezetten engedélyezett eseteket

Az Ön Személyes adatainak általunk történő felhasználása, kivéve, ha azokat egy Önnel kötött szerződés támogatására vagy valamely törvényi kötelezettség teljesítésére használjuk fel, kizárólag a fent ismertetett jogos üzleti érdekeink céljára történik.

Hol tároljuk a Személyes adatokat?

Mivel a Riello, annak anyavállalata és a United Technologies Corporation („UTC”) globális vállalatok, amelyek sok különböző országban végeznek tevékenységeket, előfordulhat, hogy az Ön adatait másik jogi személynek vagy másik országba átadjuk a Riellón, illetve a UTC vállalatcsoportokon belül, a fent felsorolt célok elérése érdekében.  Ilyen országok lehetnek, nem kizárólagosan, az Egyesült Államok, az Európai Unió tagállamai, Kanada, és egyéb országok is, így többek között ázsiai országok is. Az Ön Személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával és kizárólag a fent ismertetett célokkal kapcsolatosan szükséges mértékben átadjuk.  A UTC és a Riello vállalatcsoporton belül az adatok átadása a Kötelező vállalati szabályok szerint történik.

A Riello rendelkezésre álló jogi mechanizmusokra támaszkodik a személyes adatok határokon átnyúló törvényes átadásának lehetővé tételét illetően. Amennyiben a Riello az általános szerződéses feltételekre (más néven mintafeltételekre) vagy Kötelező vállalati szabályokra támaszkodik az átadás engedélyezését illetően, a Riello eleget tesz ezeknek a követelményeknek, beleértve azokat az eseteket, amikor az adott követelmények és a jelen Adatvédelmi szabályzat egymásnak ellentmondanak.

Felhasználja-e a Riello az Ön Személyes adatait a személyes preferenciákon és magatartáson alapuló promóciós anyagok Ön részére történő küldésére?

A Riello az Ön által megadott Személyes adatait felhasználhatja az Önnel olyan termékekkel, szolgáltatásokkal, promóciókkal, különleges ajánlatokkal, felmérésekkel és más egyéb információkkal kapcsolatosan történő kapcsolatfelvételhez, amelyek az Ön preferenciái és magatartása alapján számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Amennyiben nem kíván ilyen kommunikációs anyagokat kapni, ezt a Webhelyen, illetve az Alkalmazáson elérhető „leiratkozás” funkció segítségével, vagy egy erre vonatkozó e-mailnek a privacy.compliance@riello.com e-mail címre történő elküldésével tudathatja velünk. A Riello ezenfelül biztosítja, hogy minden, elektronikus úton vagy más kommunikációs módon elküldött marketing és promóciós anyag esetében Ön egyszerűen elutasíthassa az ilyen kommunikációs anyagok fogadását, illetve leiratkozhasson azokról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön leiratkozik a promóciós kommunikációs anyagok fogadásáról, továbbra is előfordulhat, hogy számlánkról vagy a velünk való tranzakciókról kap értesítéseket.

Megosztja-e a Riello az általa gyűjtött információkat?

A Riello az Ön Személyes adatait a fent ismertetett célokból megoszthatja kapcsolt vállalkozásainkkal, úgymint a UTC vállalatcsoport tagvállalataival, és/vagy azokkal a vállalatokkal, amelyek felett a Riello közvetlen vagy közvetett tulajdonjoga révén ellenőrzést gyakorol.

A RIELLO az Ön Személyes adatait nem értékesíti és semmilyen más módon nem adja át a fenti vállalatokon kívül, a következő kivételekkel:

 • Olyan szolgáltatók, kereskedők, forgalmazók, ügynökök vagy alvállalkozók, amelyekkel a RIELLO szolgáltatásoknak a mi nevünkben történő elvégzésére szerződött.  A RIELLO az Ön Személyes adatait csak olyan harmadik felekkel osztja meg, amelyeket a RIELLO szerződés útján korlátozott abban, hogy az adatokat a szolgáltatások nevünkben történő nyújtásán, illetve a jogszabályi előírások betartásán túlmenően felhasználják vagy felfedjék;
 • A jogszabályi előírások betartása, úgymint többek között bűnüldöző hatóságok, bíróságok, illetve egyéb kormányzati szabályozó szervek által benyújtott jogszerű igénylés megválaszolása;
 • Gyanítható vagy tényleges illegális tevékenységek kivizsgálása;
 • Fizikai kár vagy pénzügyi veszteség elkerülése; illetve
 • Vállalkozásunk, illetve aktíváink egésze vagy egy része eladásának vagy átruházásának támogatása céljából (beleértve a csődöt).

Az Ön Személyes adatait az Egyesült Államokban, az Európai Unió tagállamaiban, Kanadában, Ázsiában és egyéb joghatóságok alatt működő szolgáltatóink is karbantarthatják és feldolgozhatják.

Hogyan óvja meg a RIELLO a Személyes adatokat?

A RIELLO elkötelezett a Személyes adatok biztonságának és integritásának biztosítása iránt. A RIELLO ésszerű fizikai, elektronikai és kezelési eljárásokat alkalmaz az Ön Személyes adatainak védelme érdekében.  Az internetes közlések természeténél fogva azonban nem tudjuk szavatolni vagy garantálni az Ön által számunkra történő adattovábbítás biztonságosságát. 

Hogyan tudja helyesbíteni, módosítani vagy törölni az Önről a RIELLO által tárolt adatokat?

Ön bármikor igényelheti a Személyes adataihoz való hozzáférést, azok frissítését, helyesbítését, módosítását vagy törlését. A RIELLO minden ésszerűen tőle elvárhatót megtesz az adatok időben történő frissítése és/vagy eltávolítása érdekében.  A felhasználói adatok védelme és biztonsága érdekében a RIELLO bármilyen igényelt változtatás elvégzése előtt lépéseket tesz a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése érdekében.  A Személyes adataihoz való hozzáférés, módosítás vagy törlés igényléséhez, illetve a Webhellyel/Alkalmazásokkal kapcsolatos problémák bejelentéséhez küldjön e-mailt a privacy.compliance@riello.com e-mail címre, ahol egyben kérdéseit is felteheti, illetve jelezheti aggályait. Egyes Webhelyeink, Alkalmazásaink és közösségi médiahelyeink lehetővé teszik az Ön számára bizonyos helyesbítések közvetlenül az adott helyen, anélkül történő elvégzését, hogy külön fel kellene vennie a kapcsolatot a RIELLÓ-val. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár támogatjuk Önt Személyes adatainak védelmében, saját jelszavainak és hozzáférést biztosító egyéb adatainak másoktól való megvédése az Ön felelőssége. 

Mit kell tudnia a Webhelyünkön esetlegesen megjelenő, harmadik félre mutató hivatkozásokról?

Bizonyos esetekben a RIELLO hivatkozásokat szerepeltet nem a RIELLO által ellenőrzött webhelyekre, aminek a jelzésére a RIELLO a tőle ésszerűen elvárható mértékben törekszik.  A RIELLO nem gyakorolt ellenőrzést az ilyen, harmadik félhez tartozó webhelyek fölött, és nem vállalhat felelősséget a más webhelyek tartalmáért és az azok által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatért.  A jelen Adatvédelmi szabályzat továbbá nem irányadó az Önről harmadik felek által gyűjtött adatok vonatkozásában.

Hogyan használ a RIELLO sütiket és más követési technológiákat?

Sütik

A RIELLO sütiket használhat a Webhelyén.  A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a rendszer az Ön számítógépére küld, és amelyek ott eltárolásra kerülnek. Azért használunk sütiket, hogy lehetővé tegyük, hogy Webhelyünk felismerje a visszatérő felhasználókat, megkönnyítse a felhasználók hozzáférését a Webhelyhez, és lehetővé tegye, hogy a Webhely a tartalom fejlesztését lehetővé tevő aggregált adatokat állítson össze.  A sütik nem károsítják a felhasználók számítógépét vagy állományait.  Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a sütik elérhetőek legyenek ez által vagy bármely más RIELLO Webhely által, böngészőprogramjának beállításait módosíthatja oly módon, hogy elutasítsa vagy letiltsa a sütik használatát. A sütik és más hasonló technológiák elutasítása vagy letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem férhet hozzá bizonyos tartalmainkhoz, vagy a Webhely bizonyos funkcióit nem tudja használni. A RIELLO üzleti vagy hirdetési partnereink által használt sütiket és más hasonló technológiákat is alkalmazhat, amelyek lehetővé teszik a RIELLO számára, hogy megismerje, milyen hirdetések hoznak felhasználókat a Webhelyünkre. 

A RIELLO ezenfelül figyelemmel kíséri a felhasználói útvonalakat a Webhelyen a felhasználó tartományneve, a böngésző típusa, a hozzáférés dátuma és időpontja, valamint a felkeresett oldalak szerint. Webszervereink gyűjtik a tartományneveket, a látogatók e-mail címét azonban nem. Ezeket az információkat a Webhelyünkre ellátogatók számának mérésére és annak meghatározására gyűjtjük, hogy az egyes területek látogatottsága alapján Webhelyünk mely területeit találják hasznosnak a felhasználók. A RIELLO ezeket az információkat a felhasználói élmény fokozására és a Webhely jövőbeni tartalmának a felhasználók érdeklődésén alapuló jobb előkészítésére használja fel.

Adatgyűjtő jelek

Ez a Webhely adatgyűjtő jeleket is használhat.  Az adatgyűjtő jel általában a webhelyen elhelyezett pixel, aminek segítségével nyomon követhető, hogy egy felhasználó meglátogatott-e egy adott webhelyet, és célzott hirdetés helyezhető el.  Az adatgyűjtő jelek sütikkel együtt használatosak, ami azt jelenti, hogy ha kikapcsolja böngészőprogramjának sütijeit, az adatgyűjtő jelek nem tudják nyomon követni az Ön tevékenységét.  Az adatgyűjtő jel ilyenkor is számlálja a webhely meglátogatását, de nem rögzít egyéni adatokat.

Az adatgyűjtő jelek által gyűjtött adatok kiterjedhetnek az IP-címmel kapcsolatos információkra (lásd alább). Az adatgyűjtő jelek információit a következőkre használhatjuk fel:

 • Hirdetések és e-mail auditálás és jelentéskészítés;
 • Személyre szabás;
 • Webhely forgalmának jelentése; és
 • Egyéni látogatók számlálása.

IP-címek

Egy Internet Protocol (IP) cím olyan szám, amit a hálózatra kapcsolt számítógépek az Ön számítógépének azonosítására használnak minden egyes alkalommal, amikor Ön belép az Internetre.

A RIELLO az IP-címeket többek között a következő célokból gyűjtheti és követheti nyomon:

 • A Webhely biztonságának és védelmének fenntartása;
 • A Webhelyeinkhez bizonyos felhasználók által történő hozzáférés korlátozása;
 • A technikai problémák elhárítása; és
 • Annak jobb megismerése, hogy miként használják a RIELLO Webhelyeit.

Naplófájlok

A RIELLO (illetve harmadik felek a RIELLO nevében) naplófájlok formájában is gyűjthetnek adatokat, amelyek a Webhelyen végzett tevékenységeket és a felhasználók szokásaira vonatkozó statisztikákat rögzítik.

A naplófájlok használata kizárólag belső célokból történik.  A naplófájlok használatával a RIELLO folyamatosan fejlesztheti és személyre szabhatja Webhelyeit és alkalmazásait.

A bejegyzések többek között a következők összeszedésében segít bennünket:

 • Belső marketing és demográfiai kutatások;
 • A felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusa;
 • A felhasználó munkamenetére vonatkozó információk (úgymint URL, Webhelyünk meglátogatásának napja és időpontja, és hogy mely oldalakat és milyen hosszan tekintett meg a Webhelyünkön); és
 • Egyéb hasonló navigációs, illetve a látogatói útvonalra vonatkozó adatok.

Közösségi hálóval kapcsolatos információk

A közösségi hálóval kapcsolatos információknak minősül minden olyan információ, aminek harmadik fél alkalmazásfejlesztőkkel, mint például a RIELLÓ-val történő megosztását harmadik fél közösségi háló számára Ön engedélyezi.  A közösségi hálóval kapcsolatos információk tartalmaznak minden olyan információt, amely egy harmadik fél közösségi hálón lévő profiljának része.  Ilyen közösségi háló lehet többek között a Twitter, a Facebook, a google+.

Arra vonatkozó tájékoztatást, hogy mi (vagy harmadik fél alkalmazásfejlesztők) miként szerezhetünk információkat egy közösségi hálóról, az adott közösségi háló beállításokat tartalmazó oldalán talál.  Ön tudomásul veszi továbbá, hogy Személyes adatait felhasználhatjuk egy közösségi hálóval reklámcélokból történő adategyeztetéshez.

A RIELLO nem garantálhatja azoknak az információknak a biztonságát, amelyeket Ön harmadik felekkel megoszt, beleértve az Ön által közösségi hálók oldalaink megosztott információkat.

A sütikkel és más nyomkövető technológiákkal kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson ide.

Hogyan használhatja a RIELLO a helymeghatározási adatokat?

A RIELLO és a UTC a fűtő-, szellőző-, légkondicionáló és hűtőrendszerek globális szállítója.  Fűtő-, szellőző-, légkondicionáló és hűtőrendszereink és szolgáltatásaink integrált, nagy teljesítményű épületek kialakítását szolgálják, amelyek biztonságosabbak, intelligensebbek és fenntarthatók.  Ennek megfelelően alább bemutatunk néhány példát arra vonatkozóan, hogy mely esetekben kérhetünk a RIELLO által kínált szolgáltatások nyújtásához szükséges helymeghatározási adatokat:

 • A termékek képességeinek javítása
 • Annak meghatározása, hogy mely műszerész van a legközelebb egy szervizigénylő hívás helyszínéhez. 

A RIELLO minden ilyen esetben engedélyt kér az Ön helymeghatározási adatainak gyűjtésére, így ezeknek az adatoknak a gyűjtése az Ön számára átlátható módon történik – Önnek lehetőségében áll eldönteni, hogy megadja-e vagy sem helymeghatározási adatait.  Amennyiben úgy dönt, hogy helymeghatározási adatait nem adja meg, előfordulhat, hogy a RIELLO nem képes az igényelt szolgáltatást nyújtani vagy elvégezni az igényelt tranzakciót.

Meddig őrizzük meg az Ön Személyes adatait?

Az Ön által a RIELLÓ-nak megadott Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig abból a célból, amiből gyűjtöttük, megőrizni szükséges, figyelembe véve a szerződéses kötelezettségeink teljesítésének, a vevőszolgálati problémák megoldásának, a jogszabályi előírásoknak való megfelelésnek, és annak szükségességét, hogy felhasználóink számára új vagy jobb szolgáltatást nyújtsunk.  Ez azt jelenti, hogy az Ön Személyes adatait ésszerű ideig azt követően is megőrizhetjük, hogy Ön már nem használja a RIELLO Webhelyet vagy Alkalmazást. Ennek az időszaknak a leteltével az Ön Személyes adatai a RIELLO minden rendszeréből külön értesítés nélkül törlésre kerülnek.

Milyen további információkat kell ismerniük az egyes felhasználóknak?

Szülők, gyámok és gyermekek:  Alkalmazásaink és Webhelyeink 18. életévüket betöltött, illetve a látogatóink lakhelye szerinti joghatóság szerint nagykorúnak számító látogatóknak szólnak.  A RIELLO szándékosan nem kér adatokat gyermekektől, és számukra nem értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat.  Amennyiben Ön nem tesz eleget az életkorra vonatkozó fenti követelményeknek, kérjük, ne adja meg Személyes adatait sem ezen, sem semmilyen más RIELLO Webhelyen vagy Alkalmazáson.

Kaliforniai felhasználók:  A kaliforniai lakosok évente kérhetik és megkaphatják azokat az információkat, amelyeket a RIELLO saját közvetlen marketing célú felhasználásra más vállalkozásokkal az előző naptári évben megosztott (a Kalifornia „Shine the Light Law” törvényében meghatározottak szerint).  Ezek az információk adott esetben magukban foglalják a megosztott Személyes adatok kategóriáinak listáját, valamint az összes olyan harmadik fél nevét és címét, amelyekkel a RIELLO ezeket az információkat a közvetlenül megelőző naptári évben megosztotta.  Ezeket az információkat megkaphatja, ha egy erre vonatkozó e-mailt küld a privacy.compliance@riello.com e-mail címre, amelynek tárgy sorában és magában az üzenetben is szerepel a „California Shine the Light Privacy Request” („Kalifornia Shine the Light adatvédelmi igénylés”) kifejezés. 

EU-beli felhasználók:  Önnek jogában áll panaszt benyújtani az országos vagy állami szintű adatvédelmi hatósághoz, más néven felügyelő hatósághoz.  Ezenfelül jogában áll:  (i) saját Személyes adataihoz hozzáférést, továbbá azok helyesbítését vagy törlését igényelni; (ii) bizonyos Személyes adatok feldolgozására vonatkozóan korlátozást kérni, vagy (iii) az ellen tiltakozni, és bizonyos körülmények között az adatok hordozhatóságát kérni.  Amennyiben hozzáféréssel, helyesbítéssel, törléssel, tiltakozással vagy korlátozással, illetve hordozhatósággal kapcsolatos igénnyel élni, kérjük, hogy a jelen szabályzat végén található kapcsolatfelvételi módok igénybevételével tegye.

USA-beli felhasználók:  A RIELLO webhelyein keresztül nem gyűjt társadalombiztosítási számokat.  A RIELLO ugyanakkor gyűjt társadalombiztosítási számokat a törvény által előírt esetekben, mint például alkalmazottaival kapcsolatos adózási és bérszámfejtési célokból.  Azokban az esetekben, amikor a RIELLO Társadalombiztosítási Számokat gyűjt és/vagy használ fel, a RIELLO megfelelő körültekintéssel jár el a titoktartás védelme révén, a hozzáférésnek azokra korlátozásával, akiknek azokról valóban tudniuk kell, és megfelelő műszaki biztonsági intézkedésekkel és megőrzési tervekkel.

Hogyan módosíthatja a RIELLO ezt az Adatvédelmi szabályzatot?

Előfordulhat, hogy a Riellónak frissítenie kell ezt az Adatvédelmi szabályzatot.  Ez az Adatvédelmi szabályzat időről időre előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhet.  Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az Adatvédelmi szabályzatot az esetleges módosításokról való tájékozódás érdekében.  A lényeges változások azonosíthatók az Adatvédelmi szabályzat tetején. 

Hogyan léphet kapcsolatba a RIELLÓ-val?

Amennyiben ezzel az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatosan bármilyen észrevétele vagy kérdése merülne fel, vagy szeretne tájékozódni arról, hogy mi vagy szolgáltatóink miként kezeljük az Ön személyes adatait, vagy ha bármi mást tehetünk annak érdekében, hogy ennek a Webhelynek vagy Alkalmazásnak az Ön számára való értékét maximalizáljuk, kérjük, küldjön e-mailt a privacy.compliance@riello.com címre.  Amennyiben a RIELLO általános adatvédelmi gyakorlatára vonatkozóan lenne bármilyen kérdése, kérjük, küldjön e-mailt a privacy.compliance@riello.com címre.

Abban az esetben, ha Ön egy olyan országban lakik, amire az Általános Adatvédelmi szabályzat kiterjed, és szeretne kapcsolatba lépni a helyi Adatvédelmi Tisztviselővel, kérjük, hogy ezt tüntesse fel az e-mailjében és kérését a megfelelő személynek továbbítjuk.  Amennyiben többé nem kívánja velünk megosztani Személyes adatait, vagy szeretné Személyes adatait eltávolíttatni, kérjük, küldjön e-mailt a privacy.compliance@riello.com címre.

Riello S.p.A.