Szkolenia Beretta

Oferta szkoleniowa Beretta 
Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta (kotły gazowe < 45 KW) Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta  Uzupełniające (kotły gazowe > = 45 KW)
Szkolenie Autoryzowany Serwis Beretta (A.S.B.)
Szkolenia energetyczne ( I i III grupa)

Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta (kotły gazowe < 45 KW)
Szkolenie jednodniowe 10:00 – 16:00
Szkolenie bezpłatne
Lokalizacja – ośrodek szkoleniowy Beretta Toruń
Po szkoleniu
Możliwość podpisania umowy autoryzacyjnej A.I.B. – Autoryzowany Instalator Beretta (kotły < 45 kW)

A.I.B. możliwości (zgodnie z umową):

 1. Montaż kotłów Beretta
 2. Rejestracja montażu kotłów Beretta na stronie berettaheating.com
 3. Udział w akcji „Premia za montaż”
 4. Pierwsze uruchomienie kotłów beretta
 5. Rejestracja pierwszego uruchomienia kotłów Beretta na stronie berettaheating.com
 6. Pobieranie odpłatności za pierwsze uruchomienie zgodnie z aktualnym cennikiem
 7. Zostanie Autoryzowanym Serwisantem Beretta (zgodnie z warunkami autoryzacji)

Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta  Uzupełniające (kotły gazowe > = 45 KW)
Szkolenie jednodniowe 10:00 – 16:00
Szkolenie bezpłatne
Lokalizacja – ośrodek szkoleniowy Beretta Toruń
Po szkoleniu
Możliwość rozszerzenia umowy autoryzacyjnej A.I.B. – Autoryzowany Instalator Beretta (kotły >= 45 KW)

Szkolenie Autoryzowany Serwis Beretta (A.S.B.)
A.S.B. możliwości (zgodnie z umową):

 1. Montaż kotłów Beretta
 2. Rejestracja montażu kotłów Beretta na stronie berettaheating.com
 3. Udział w akcji „Premia za montaż”
 4. Pierwsze uruchomienie kotłów Beretta
 5. Rejestracja pierwszego uruchomienia kotłów Beretta na stronie berettaheating.com
 6. Pobieranie odpłatności za pierwsze uruchomienie zgodnie z aktualnym cennikiem
 7. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (do 5 lat gwarancji) zleconych przez Beretta
 8. Rejestracja wykonanych przeglądów gwarancyjnych kotłów Beretta na stronie berettaheating.com
 9. Wykonywanie napraw gwarancyjnych urządzeń Beretta
 10. Zakup części zamiennych zgodnie z aktualnym cennikiem

Szkolenia energetyczne ( I i III grupa )
Organizowane łącznie przy szkoleniach autoryzacyjnych A.I.B.
Pierwszeństwo w zapisach mają firmy autoryzowane lub ubiegające się o autoryzację Beretta

Aktualnie organizujemy szkolenia dla instalatorów, serwisantów oraz projektantów zainteresowanych współpracą z naszą marką.
Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Prosimy o kontakt z działem Pre-Sales (056-657 16 46)