Nawiąż współpracę

Wyślij formularz wiadomości jeśli chcesz nawiązać współpracę w zakresie dystrubucji, autoryzacji wykonawczej instalacji lub autoryzacji serwisu.
Zapraszamy do współpracy.

Pola oznaczone * są obowiązkowe:

Wiadomość*


INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OPERATORA DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI

Carrier Global Corporation oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane łącznie „Carrier”) zobowiązują się do ochrony prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe („Strony internetowe”) oraz użytkowników naszych aplikacji mobilnych („Aplikacje”). Ważne jest, aby nasi użytkownicy rozumieli, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej). Carrier wdrożyła środki techniczne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki związane z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem Witryn i Aplikacji, chyba że istnieje osobna informacja o ochronie prywatności dla konkretnej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Carrier posiada oddzielną Ogólną Informację o Prywatności, która obejmuje Dane Osobowe, które Carrier może gromadzić i przetwarzać oddzielnie i niezależnie od swoich Witryn i Aplikacji. Jeśli ubiegasz się o pracę za pośrednictwem tej Witryny, wykorzystanie przez Carrier danych osobowych podanych w sekcji Kariera podlega Informacji o ochronie prywatności osoby ubiegającej się o pracę Carrier znajdującej się w sekcji Kariera, a nie niniejszej Informacji o ochronie prywatności.


WJakie dane osobowe zbiera Carrier za pośrednictwem swoich stron internetowych i aplikacji? W jaki sposób Carrier gromadzi takie dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, za pomocą których osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania lub może zostać zidentyfikowana. Carrier gromadzi, wykorzystuje i przetwarza Dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług, produktów lub informacji, o które prosisz za pośrednictwem naszych Witryn i Aplikacji.

Gromadzenie Danych Osobowych będzie dla Ciebie przejrzyste i będziesz miał możliwość podjęcia decyzji, czy je podać. Jeśli zdecydujesz się nie podawać żadnych żądanych Danych Osobowych, Carrier może nie być w stanie sfinalizować transakcji lub dostarczyć żądanych informacji, usług lub produktów.

Carrier zbiera informacje, w tym Dane Osobowe, od Ciebie, gdy przesyłasz formularz lub prośbę, rejestrujesz produkt w Carrier lub korzystasz z naszych aplikacji, takie jak: imię i nazwisko, adres fizyczny, firma, dla której pracujesz, numer telefonu, adres e-mail i numer faksu, branża, w której pracujesz, Twoje zainteresowania, a także wszelkie inne dane osobowe przekazane Carrier. Carrier może również poprosić Cię o podanie informacji o produkcie, który rejestrujesz lub chcesz uzyskać wsparcie (np. identyfikator urządzenia) lub osobę/firmę, która go zainstalowała lub utrzymuje.

Carrier może również gromadzić informacje podczas korzystania z naszych Witryn lub Aplikacji, takie jak nazwa użytkownika, identyfikatory urządzeń, adres IP, pliki dziennika i dane o lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką Cookies Carrier.

Dostawcy usług mobilnych lub internetowych mogą mieć sprzeczne stanowisko lub politykę prywatności, która zezwala im na przechwytywanie, wykorzystywanie i/lub przechowywanie Danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania Witryn internetowych lub korzystania z Aplikacji, ale Carrier nie ponosi odpowiedzialności i nie kontroluje sposobu, w jaki inne strony mogą gromadzić dane osobowe użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryn lub Aplikacji.


Dlaczego Carrier zbiera Twoje dane osobowe?

Naszym celem w gromadzeniu tych informacji jest dostarczanie spersonalizowanych usług i treści dostosowanych do Twoich konkretnych potrzeb i zainteresowań. Twoje dane mogą zostać wykorzystane przez Carrier w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę, uwierzytelnienia Cię jako użytkownika i umożliwienia dostępu do niektórych obszarów naszej Witryny, Aplikacji lub serwisów społecznościowych lub umożliwienia aplikowania na stanowisko w Carrier.

Z wyjątkiem przypadków, gdy są wykorzystywane na podstawie zawartej z Tobą umowy lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego, nasze dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w uzasadnionych interesach biznesowych, jak określono poniżej.

Dane osobowe gromadzone na Stronach lub Aplikacjach mogą być wykorzystywane do:

 • Dostarczenia żądanych informacji, przedmiotów lub usług;
 • Odpowiedzi na Twoją prośbę lub dalszego przetwarzania przesłanego formularza;
 • Reklamowania produktów, usług, promocji, szkoleń i wydarzeń związanych z Carrier;
 • Prowadzenia podstawowych operacji biznesowych, takich jak komunikacja z klientami i planowanie biznesowe;
 • Opracowywania nowych oferty, poprawy jakości naszych produktów, usług, stron internetowych i aplikacji, ulepszania i personalizowania doświadczenia użytkownika oraz lepszego przygotowania przyszłych treści w oparciu o Twoje zainteresowania i zainteresowania naszej ogólnej populacji użytkowników;
 • Weryfikacji Twojej tożsamości, aby zapewnić bezpieczeństwo w jednym z innych celów wymienionych tutaj;
 • Analizy Twojego zachowania na naszej Stronie Internetowej i w Aplikacjach;
 • Uzyskania danych o lokalizacji w celu dostarczenia żądanych informacji lub usług;
 • Świadczenia usług dla inwestorów;
 • Ochrony przed oszustwami lub prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności;
 • Udzielania odpowiedzi na uzasadniony wniosek prawny organów ścigania lub innych rządowych organów regulacyjnych; lub
 • Prowadzenia dochodzeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi i ich przestrzegania.

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

Ponieważ Carrier jest firmą globalną z lokalizacjami w wielu różnych krajach, możemy przekazywać Twoje dane z jednego podmiotu prawnego do innego lub z jednego kraju do innego w ramach Carrier w celu realizacji celów wymienionych powyżej. Kraje te obejmują m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, państwa członkowskie Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Indie, Chiny i inne kraje. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i tylko w zakresie niezbędnym do celów określonych powyżej.

Carrier opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych umożliwiających legalne przekazywanie danych osobowych za granicę. W zakresie, w jakim Carrier opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (zwanych również Klauzulami Modelowymi) lub Wiążących Regułach Korporacyjnych w celu autoryzacji transferu, Carrier będzie spełniał te wymagania, w tym w przypadku konfliktu między tymi wymogami a niniejszą Informacją o ochronie prywatności.


Czy Carrier wykorzystuje Twoje dane osobowe, aby się z Tobą skontaktować?

Carrier może wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w sprawie produktów, usług, promocji, ofert specjalnych, ankiet i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich komunikatów, skorzystaj z funkcji „anuluj subskrypcję” w ramach komunikacji, Witryny lub Aplikacji lub prześlij swoją prośbę za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj.

Carrier zapewni, że wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną będą zapewniać prostą metodę odsubskrybowania lub rezygnacji z subskrypcji. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania komunikatów marketingowych, możesz nadal otrzymywać niezbędne informacje o swoim koncie lub transakcjach z nami.

Będziemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na bezpośrednie zapytanie lub jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać wiadomości na którejkolwiek ze Stron internetowych, takich jak sekcja Inwestorzy, jeśli jest dostępna.


Czy Carrier udostępnia gromadzone informacje stronom trzecim?

Carrier może udostępniać Państwa Dane Osobowe spółkom stowarzyszonym i spółkom zależnym, takim jak spółki, nad którymi Carrier sprawuje kontrolę, poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność do celów określonych powyżej.

Ponadto Carrier zapewni dostęp lub udostępni Dane Osobowe w razie potrzeby stronom trzecim, takim jak zaufani usługodawcy, konsultanci i kontrahenci, którym przyznano dostęp do obiektów i systemów Carrier lub które świadczą usługi na rzecz Carrier, a także agencjom rządowym i innym podmiotom zgodnie z wymogami prawa. W szczególności Carrier będzie udostępniał Twoje Dane Osobowe poza Carrier wyłącznie do:

 • Dostawców usług, dealerów, dystrybutorów, agentów lub kontrahentów, których Carrier zaangażował w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Carrier będzie udostępniał Twoje Dane Osobowe wyłącznie stronom trzecim, którym Carrier na mocy umowy powierzył wykorzystywanie informacji wyłącznie w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych;
 • Przestrzegania obowiązków prawnych, w tym między innymi przestrzegania obowiązków podatkowych i regulacyjnych, udostępniania danych związkom=zawodowym i radom zakładowym oraz odpowiadania na postępowanie sądowe lub uzasadniony wniosek prawny organów ścigania lub innych rządowych organów regulacyjnych;
 • Zbadania podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności;

Twoje dane osobowe będą również przechowywane i przetwarzane przez naszych usługodawców w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Indiach, Chinach i w innych jurysdykcjach, w ramach odpowiednich ram prawnych i umownych.


W jaki sposób Carrier zabezpiecza dane osobowe?

Carrier zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Danych osobowych. Carrier przyjęła uzasadnione procedury fizyczne, techniczne, organizacyjne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Jednak, ze względu na charakter komunikacji internetowej nie możemy zagwarantować ani zaręczyć, że transmisja do nas jest bezpieczna.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przekazane Carrier są przechowywane tylko tak długo, jak jest to uzasadnione do celów, dla których zostały zebrane, biorąc pod uwagę naszą potrzebę przestrzegania zobowiązań umownych, rozwiązywania problemów związanych z obsługą klienta, przestrzegania wymogów prawnych oraz dostarczania użytkownikom nowych lub ulepszonych produktów i usług. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rozsądny okres po zaprzestaniu korzystania z Witryn lub AplikacjiCarrier. Po upływie tego okresu dane osobowe użytkownika zostaną usunięte ze wszystkich systemów Carrier bez powiadomienia.


W jaki sposób możesz poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane przechowywane przez Carrier?

Możesz zażądać dostępu, aktualizacji, poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich Danych osobowych w dowolnym momencie. Carrier dołoży uzasadnionych starań, aby w odpowiednim czasie zaktualizować i/lub usunąć Twoje dane osobowe. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, Carrier podejmie kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed dokonaniem żądanego dostępu lub zmiany. Aby uzyskać dostęp, zaktualizować, poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości dotyczące ochrony danych i prywatności, lub przesłać żądanie za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj. Niektóre z naszych Witryn internetowych, aplikacji i kont w mediach społecznościowych umożliwiają wprowadzanie poprawek bezpośrednio na stronie bez konieczności dalszego kontaktowania się z Carrier.

Pamiętaj, że chociaż będziemy pomagać w ochronie Twoich danych osobowych, Twoim obowiązkiem jest ochrona haseł i innych poświadczeń dostępu przed innymi osobami.


Co należy rozumieć na temat linków stron trzecich, które mogą pojawić się w tej Witrynie?

W niektórych przypadkach Carrier może udostępniać linki do stron internetowych niekontrolowanych przez Carrier, w stosunku do których Carrier dołoży uzasadnionych starań, aby je zidentyfikować. Carrier nie kontroluje jednak takich stron internetowych osób trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne strony internetowe. Ponadto niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie reguluje informacji gromadzonych na Twój temat przez podmioty trzecie.


W jaki sposób Carrier może wykorzystywać dane o lokalizacji?

Carrier jest globalnym dostawcą technologii budowlanych. Nasze systemy i usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony, automatyki budynkowej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia promują zintegrowane, wydajne budynki, które są bezpieczniejsze, inteligentniejsze i bardziej zrównoważone. W związku z tym, poniżej przedstawiono kilka przykładów, kiedy dane o lokalizacji mogą być wymagane w celu świadczenia niektórych usług oferowanych przez Carrier:

 • Aby poprawić możliwości produktu budowlanego, takie jak wykorzystanie Twoich danych o lokalizacji w jednym z naszych budynków do dynamicznego dostosowywania ustawień wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, włączania lub wyłączania świateł lub otwierania drzwi;
 • Jeśli jesteś gościem lub pracownikiem naszych biur, wykorzystanie Twoich dane o lokalizacji, aby pomóc Ci zlokalizować najbliższą dru
 • Aby ustalić, który technik serwisowy jest najbliżej wezwania serwisowego.

We wszystkich tych przypadkach Carrier poprosi o zgodę na zbieranie danych o Twojej lokalizacji, więc gromadzenie tych danych będzie dla Ciebie przejrzyste — będziesz miał możliwość podjęcia decyzji, czy podać dane o swojej lokalizacji. Jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich danych o lokalizacji, Carrier może nie być w stanie świadczyć żądanej usługi lub zakończyć żądanej transakcji.


Jakie dodatkowe informacje powinni wiedzieć konkretni użytkownicy?

Rodzice, opiekunowie i dzieci: Nasze aplikacje i strony internetowe są przeznaczone dla osób, które ukończyły co najmniej 18 lat lub pełnoletność w ich jurysdykcji zamieszkania. Carrier nie pozyskuje świadomie informacji od dzieci ani nie sprzedaje dzieciom produktów lub usług. Jeśli nie spełniasz wymagań wiekowych określonych powyżej, nie wpisuj swoich danych osobowych w tej lub innych witrynach lub aplikacjach Carrier.

Użytkownicy z Kalifornii: Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., masz pewne prawa wynikające z Kalifornijskiej Ustawy o Prywatności Konsumentów z 2018 r. (zmienionej California Consumer Privacy Rights Act) („CCPA”), w tym:

a)    Poznaj kategorie i/lub konkretne dane osobowe gromadzone przez Carrier, cele, dla których Carrier wykorzystuje te informacje oraz kategorie informacji, które Carrier ujawnia stronom trzecim.

b)    Dostęp do kategorii danych osobowych o Tobie, które Carrier gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i udostępnia.

c)    Usuń dane osobowe, które Carrier zebrała od Ciebie i wymaga od usługodawców tego samego, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

d)    Rezygnacja ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych przez Carrier.

e)    Popraw wszelkie niedokładne informacje, które Carrier mógł zebrać na Twój temat.

f)    Ogranicz wykorzystanie lub ujawnianie poufnych informacji, takich jak numer ubezpieczenia społecznego, informacje o koncie finansowym, geolokalizacja.

g)    Usunięcie treści, jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia, Sekcja 22581 Kodeksu Biznesu i Zawodów Kalifornii pozwala na zażądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowałeś publicznie.

h)    Korzystaj ze swoich praw do prywatności bez obawy przed działaniami dyskryminacyjnymi.

Wnioski o wykonanie praw wynikających z CCPA podlegają weryfikacji przez Carrier i podlegają również pewnym ograniczeniom przewidzianym przez CCPA. Nie będziemy dyskryminować mieszkańców Kalifornii za korzystanie z któregokolwiek z ich mających zastosowanie praw CCPA. Podczas gdy mieszkańcy Kalifornii mają prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych w ramach CCPA, Carrier nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim. Jeśli nasze praktyki ulegną zmianie, zaktualizujemy niniejszą Informację o ochronie prywatności i podejmiemy wszelkie niezbędne działania w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Mieszkańcy Kalifornii, którzy chcą skorzystać ze swoich praw CCPA, mogą skontaktować się z Carrier za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj. Możesz również skontaktować się z nami pod numerem 1-833-617-0050.

Sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako „Shine The Light”, zezwala mieszkańcom Kalifornii na coroczne żądanie i uzyskiwanie informacji, które Carrier udostępniła innym firmom do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te obejmowałyby listę kategorii Danych osobowych, które zostały udostępnione oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym Carrier udostępniła te informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z Carrier za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj.

Użytkownicy z Unii Europejskiej i innych krajów, w których obowiązują przepisy dotyczące prywatności: Masz prawo złożyć skargę do krajowego lub państwowego organu ochrony danych, który może być również znany jako organ nadzorczy. Masz również prawo do: (i) żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia; (ii) domagania się ograniczeń; lub (iii) sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych Danych osobowych oraz do ubiegania się o możliwość przenoszenia danych w określonych okolicznościach. Aby skontaktować się z Carrier w sprawie żądania dostępu, poprawienia, usunięcia, sprzeciwu lub żądania ograniczeń lub przenoszenia, prosimy o kontakt z Carrier za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj.

Użytkownicy z Chin kontynentalnych: Masz prawo (1) być informowanym o tym, dlaczego i w jaki sposób Carrier przetwarza Twoje Dane Osobowe, (2) do żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, (3) do uzyskania dostępu do danych osobowych lub posiadania ich kopii, (4) do poprawiania i aktualizowania Danych osobowych, (5) do ubiegania się o możliwość przenoszenia danych, (6) do usunięcia Danych osobowych, jeśli nie wbrew wymogowi ustawowemu; (7) wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz (8) anulowania zarejestrowanego konta. Carrier niezwłocznie zareaguje na Twoje prawa w rozsądny sposób. Prosimy o kontakt z Carrier za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj.

Użytkownicy z USA: Carrier nie zbiera numerów ubezpieczenia społecznego za pośrednictwem swoich stron internetowych.


W jaki sposób Carrier może zmienić niniejszą Informację o ochronie prywatności?

Ponieważ Carrier rozszerza i ulepsza swoje strony internetowe i aplikacje lub w miarę zmiany wymogów prawnych, może być konieczne zaktualizowanie niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być od czasu do czasu modyfikowana bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Informacji o ochronie prywatności pod kątem wszelkich zmian. Data najnowszej wersji zostanie podana na dole polityki.

Jak możesz skontaktować się z Carrier?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje Dane osobowe, lub jeśli masz pytania dotyczące ogólnych praktyk Carrier w zakresie ochrony prywatności lub chcesz zgłosić reklamację, prześlij swoją prośbę za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego na stronie internetowej tutaj. W przypadku, gdy przebywasz w kraju podlegającym ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych i chciałbyś skontaktować się z lokalnym inspektorem ochrony danych, zaznacz to w formularzu, a Twoje zapytanie zostanie skierowane do odpowiedniej osoby.


Ostatnia aktualizacja: październik 2023